Lespakket Schrijf ‘ns een verhaal

LESPAKKET SCHRIJF 'NS EEN VERHAAL

Dit lespakket richt zich op het schrijven van een verhaal met een kop en een staart en verschillende factoren die daarbij komen kijken. Het schrijven van een verhaal houdt niet alleen in dat er met woorden een tekst wordt gemaakt. Het schrijven van een verhaal houdt ook in dat een structuur wordt opgezet. Dit is een vaardigheid die helpt bij het opstellen van andere soorten teksten zoals verslagen, scripts voor vloggen en bloggen, scripties en werkstukken.

Daarom is het lespakket van Schrijf ‘ns een verhaal een uniek concept. Het brengt schrijven, lezen en structureren samen. Naast de lessen die klassikaal worden gegeven, is het met dit lespakket mogelijk om de geschreven verhalen te bundelen tot een boek. Een mooi resultaat voor de leerlingen, de klas en de school.

Het lespakket is nu gericht op het primair onderwijs, maar kan in overleg ook worden aangepast voor lessen in het voortgezet onderwijs.

Download hier de pdf met uitleg over het lespakket: Introductie Lespakket Schrijf 'ns een verhaal (297 downloads) , nieuwste versie van februari 2021.

Lees hieronder over de


Doelen

Het lespakket Schrijf ‘ns een verhaal heeft als doel het bevorderen van

 • het schrijven van een samenhangende tekst ofwel verhaal
 • lezen doordat beter inzicht in schrijven het begrijpen van tekst bevordert
 • plannen en structuren door bewust na te denken over de opbouw van het verhaal
 • het zelfvertrouwen door het tonen van het verhaal aan anderen en eventueel het opnemen van alle verhalen in een fysiek boek
 • het geven van constructieve feedback
 • het gebruik van de eigen fantasie en creativiteit, en deze uitdrukken in schriftelijke vorm
 • het begrip van het werkproces dat achter een verhaal of boek schuilt

Kerndoelen Primair Onderwijs

Het lespakket Schrijf ‘ns een verhaal sluit aan bij de kerndoelen PO:
5 De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren,
instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
8 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift,
bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.
9 De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.


Doelgroep

Het lespakket gaat uit van een bepaald begrip van taal en schrijfvaardigheid zoals die te verwachten is in de groep, waarvoor het lespakket is bedoeld. Het lespakket sluit goed aan bij de leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Zij hebben reeds een ontwikkeld vermogen om abstract te denken. Daarnaast hebben zij kennis van de taal, spelling en een redelijk grote woordenschat.
Het lespakket is aan te passen aan de leeftijden en dus ook in andere groepen uit te voeren. Het gebruik van tekeningen, als ondersteuning van de teksten, in de groepen waar de taalvaardigheid nog in grote mate moet worden aangeleerd, is een optie.


Opzet

Het lespakket Schrijf ‘ns een verhaal bestaat uit drie fases:

 • Voorbereidende activiteiten
 • Het schrijven van het verhaal
 • Het bundelen van de verhalen

De activiteiten binnen deze fases vinden plaats op school, tijdens of tussen de lessen, en eventueel thuis. De activiteiten worden uitgevoerd door de leerlingen, de docent, de gastdocent en de uitgeverij. De uitgeverij stuurt de verhalen naar de drukker die hier verder geen educatieve rol in heeft.
Doordat het thema of het onderwerp van de verhalen zelf kunnen worden bedacht, kan er worden ingespeeld op
actualiteiten, het thema of onderwerp van de (kinder)boekenweek of lessen van andere vakken zoals wereldoriëntatie.

Binnen de lessen kan er gebruik worden gemaakt van de Schrijf ‘ns kaarten om de fantasie los te schudden en te helpen verbanden te leggen die normaal niet snel worden gemaakt.


Kosten

De volgende tarieven (excl. BTW) worden aangehouden

 • Lespakket met werkboeken en benodigde documenten € 2,50 per leerling
 • Gastlessen € 400,-
 • Opmaak boek € 100,-
 • Gedrukt boek (softcover) per stuk € 9,- (optioneel hardcover € 19,- per stuk), boeken kunnen extra worden bijbesteld voor deze prijs

Voorbeeld berekening
In totaal voor een groep met 29 leerlingen en 1 leerkracht € 842,50 (excl BTW, € 1019,43 incl BTW). In deze prijs zitten alle kosten voor de werkboeken, boeken, proefdruk etc.


Informatie aanvraag

  Graag meer informatie over
  WorkshopCursusKindercollegeInformatieavondLespakketKaartensetWerkboekIets anders (invullen bij opmerking)

  Schrijf 'ns/18.02 publishing gebruikt jouw gegevens enkel voor de afhandeling van deze aanvraag.

  * Alle prijzen op deze website zijn zonder BTW. 18.02 publishing/Schrijf 'ns rekent op dit moment (2020) geen BTW. Indien dit verandert, zal dit duidelijk bij de prijzen vermeld worden.